Benodigde gegevens

benodigde gegevensBij een echtscheiding zijn veel gegevens en stukken nodig.

Gegevens

Na het maken van de eerste afspraak ontvangt u per e-mail een formulier voor het opgeven van uw personalia, gegevens van de kinderen, huwelijksdatum, enz. U wordt verzocht om het formulier in Word in te vullen en enkele dagen voor de bespreking per e-mail te retourneren. Ons kantoor legt dan een dossier voor uw zaak aan.

Bescheiden voor de eerste bijeenkomst

Het is van belang dat u zoveel mogelijk de benodigde bescheiden meebrengt naar de eerste bijeenkomst. Hieronder kunt u een lijst van deze stukken downloaden. Het is het meest praktisch als u kopieën van de bescheiden bij u heeft en de kopieën nummert conform de lijst en in die volgorde aanlevert.

download  Download hier de lijst van benodigde bescheiden

Bescheiden voor een procedure

Heeft u ieder een eigen advocaat en zal er binnenkort een echtscheidingsprocedure worden gestart?
Dan zijn er meer stukken nodig. Naast de stukken van de lijst die u hierboven kunt downloaden, zijn dat in ieder geval de volgende bescheiden:

  • volledige eigendomsakte van de echtelijke woning
  • volledige hypotheekakte van alle hypotheken die rusten op de echtelijke woning
  • laatste aanslag inkomstenbelasting
  • per datum indiening verzoekschrift echtscheiding een afschrift van alle bank-, spaar-, en beleggingsrekeningen

De Rechtbank heeft ten behoeve van cliënten checklists beschikbaar gesteld. De checklists geven een compleet overzicht van de gegevens die uw advocaat door middel van een speciaal webformulier aan de Rechtbank moet aanleveren. Er is een aparte checklist voor als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd en een checklist voor als u onder huwelijkse voorwaarden bent gehuwd. 

U kunt hieronder de checklist downloaden die in uw situatie van toepassing is. Aan de hand daarvan kunt u zien welke stukken en gegevens u aan uw advocaat moet verstrekken, zodat uw belangen in de echtscheidingsprocedure zo goed mogelijk kunnen worden behartigd.

download

  Download hier de checklist voor gemeenschap van goederen

 

download

  Download hier de checklist voor huwelijkse voorwaarden