Mediation of procedure?

mediation of procedure

 

 

Is een scheiding onontkoombaar, dan moet er een belangrijke keuze worden gemaakt. Wilt u samen in mediation de afspraken maken of neemt u ieder een eigen advocaat en legt u de echtscheiding aan de rechter voor? 


Deze keuze moet direct bij de aanvang worden gemaakt want het is niet makkelijk om tussentijds te switchen. Als een mediation halverwege wordt beëindigd, kan de mediator of het kantoor van de mediator niet voor een van partijen blijven optreden. En de omgekeerde weg is evenmin mogelijk. Dan zouden de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de mediator immers in het geding komen.

Het is dus van belang om u goed te oriënteren op de beide wegen.

Voor welke keuze staat u?

Bij een echtscheiding gaat u beiden door een moeilijke periode. Er komt een einde aan uw huwelijk en dat is heel ingrijpend en emotioneel. Daarnaast moet er ook nog van alles worden geregeld: de zorgverdeling voor de kinderen, de woning, de financiën. Vaak is ook de communicatie verslechterd. Er wordt niet goed meer naar elkaar geluisterd en er is minder wederzijds begrip. Beide partners menen het gelijk aan hun kant te hebben.

Juist in deze fase moeten er dan afspraken worden gemaakt en knopen worden doorgehakt. Er zijn twee manieren om dat aan te pakken.

advocaatU kunt de rechter de beslissingen laten nemen. U gaat dan ieder naar een eigen advocaat en een van de advocaten dient een echtscheidingsverzoek in bij de Rechtbank. Na een aantal schriftelijke rondes vindt een mondelinge behandeling plaats, waarna een uitspraak volgt. Bent u het over diverse punten niet met elkaar eens maar zijn er verder geen bijkomende complicaties of hoger beroep, dan is de totale duur van de procedure ongeveer 9 maanden tot een jaar.

3 kopjes

U kunt kiezen voor mediation. U gaat samen aan tafel en onder begeleiding van een mediator (bemiddelaar) voert u een aantal gesprekken waarin u gezamenlijk de beslissingen neemt en alle regelingen treft. Uw afspraken worden opgenomen in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant. De procedure bij de Rechtbank is eenvoudig en wordt schriftelijk afgedaan. Het mediationtraject duurt gemiddeld 2 à 3 maanden, waarna het 3 tot 5 weken duurt voordat de beschikking van de Rechtbank komt. 

U wilt zich verder oriënteren?

Onze website bevat veel informatie die u helpt bij uw keuze tussen mediation of een eigen advocaat.

 • U kunt eerst hier meer lezen over mediation.
 • U vindt hier meer informatie over het verloop van een mediation,
 • en hier informatie over het verloop van een echtscheidingsprocedure met ieder een eigen advocaat.

Vervolgens kunt u een weloverwogen keuze maken aan de hand van onderstaand overzicht van de voordelen en de nadelen van mediation (die omgekeerd gelden voor een procedure).

Voordelen van mediation

 • Kinderen
  Er kan beter rekening worden gehouden met de belangen van uw kinderen.
 • Het mediationproces en de uitkomst
  Bij mediation kunnen oplossingen op maat worden afgesproken, die de rechter niet kan opleggen in een procedure. U heeft samen zelf 
  controle over uw problemen, conflicten en oplossingen. 
  bouwstenenDaarbij is er niet een winnaar en een verliezer: er wordt gestreefd naar afspraken waar u beiden mee kunnen leven. Deze afspraken worden vaker daadwerkelijk nagekomen omdat partijen zich meer betrokken voelen bij een oplossing die in gezamenlijk overleg tot stand is gekomen. Bovendien kunnen er afspraken worden gemaakt voor toekomstige wijzigingen van omstandigheden, zodat conflicten en procedures in de toekomst worden voorkomen.
 • Snelheid
  Mediation verloopt aanzienlijk sneller dan een procedure: de volledige echtscheiding is bij mediation gemiddeld afgerond in 2 tot 5 maanden en bij een procedure met ieder een eigen advocaat in 9 tot 12 maanden.
 • Kosten
  De d
  e kosten van mediation zijn aanzienlijk lager dan van een procedure: geen kostbare zittingen en processtuken en boven worden de kosten gedeeld. Wordt een toevoeging verleend (gesubsidieerde rechtsbijstand, zie hier), dan is de eigen bijdrage bij mediation lager dan bij een procedure. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan wordt mediation in sommige gevallen vergoed (raadpleeg uw polis of bel met uw rechtsbijstandsverzekeraar). Aan het vereiste van lidmaatschap van de vFAS wordt binnen ons kantoor voldaan.
 • De communicatie tussen u beiden
  Bij mediation kunnen misverstanden uit de wereld worden geholpen doordat u rechtstreeks met elkaar contact heeft. 
  De relatie wordt niet onnodig beschadigd zoals bij een vechtscheiding. Vaak verbetert de verstandhouding doordat er tijdens de mediation aandacht wordt besteed aan een betere wijze van communicatie. Er is bovendien aandacht voor ieders verhaal en emoties. Vaak maken deelnemers aan mediation de opmerking dat ze het prettig vonden dat de mediation een informeel karakter heeft.

Nadelen van mediation

 • Overleg met de (ex-)partner
  Soms zien partijen er tegenop om met hun ex-partner aan een tafel te zitten en overleg te voeren, met name als er veel verdriet of boosheid is. In een procedure kan contact worden vermeden.
 • Eigen inzet
  Bij mediation wordt inzet van de mediationdeelnemers verwacht en dat wordt in de moeilijke periode van de scheiding nogal eens als zwaar ervaren. Misschien laat u het liefst zoveel mogelijk aan uw advocaat over en stelt u prijs op begeleiding door een advocaat die alleen uw belangen behartigt. Daarvoor is een procedure meer geschikt.
 • Zelf verantwoordelijk voor het resultaat
  Soms is het
  voor partijen lastig om te leven met een compromis dat niet volledig overeenkomt met hun wensen, met name als zij zelf verantwoordelijk zijn geweest voor de totstandkoming daarvan. Een beslissing van de rechter is dan makkelijker te accepteren, ook al is deze beslissing teleurstellend. Bij een mediation zult u zich misschien blijven afvragen of er bij de rechter "meer was uit te slepen". 
 • Rechtbank ArnhemBij mislukken mediation
  Als de mediation niet slaagt, is er tijdverlies en verhoging van de kosten, omdat er alsnog een procedure bij de Rechtbank moet worden gevoerd. Overigens is het slagingspercentage van vrijwillige mediations hoog: ruim 90%
 • Aansprakelijkheid nieuwe schulden
  Tijdens de mediation wordt nog geen echtscheidingsverzoek ingediend. Dat betekent dat een eventuele gemeenschap van goederen blijft bestaan en ieder mede-aansprakelijk is voor nieuwe verplichtingen die door de ander worden aangegaan. 

Meer lezen over mediation?

U vindt hier meer informatie over diverse aspecten van de mediation, de taak van de mediator en de kosten van de mediation.

En u vindt hier meer informatie over het verloop van de mediation.

Vrijblijvend kennis maken met de mediator?

Het is van belang dat u beiden vertrouwen heeft in de mediator die uw echtscheiding begeleidt. Wilt vrijblijvend kennis maken? Dan kunt u het echtscheidingsspreekuur bezoeken: elke woensdag van 17.00 tot 19.00 uur op Bergstraat 2-B te Ede. U kunt daar zonder afspraak terecht.